Voorwaarden

  • Mooigezondgids.nl is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van het raadplegen en het gebruik van de informatie aangeboden via de websites van Mooigezondgids.nl.
  • Mooigezondgids.nl is niet aansprakelijk voor het niet kunnen raadplegen van de website.
  • Mooigezondgids.nl behoudt zich het recht voor adverteerders te weigeren.
  • Persoonlijke gegevens verstrekt door bezoekers en adverteerders zullen met de grootst mogelijke voorzichtigheid behandeld en verwerkt worden. Ze zullen uitsluitend ten behoeve van het doel worden ingezet en niet aan derden worden verstrekt.
  • Mooigezondgids.nl neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht als het gaat om de volledigheid en juistheid van de getoonde informatie op de website. Op- of aanmerkingen ten aanzien van de websites kunnen via E-mail kenbaar gemaakt worden.
  • Mooigezondgids.nl kan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming een koppeling aanbrengen tussen uw site en de site van mooigezondgids.nl.
  • Vermelding in de bedrijvengids is uitsluitend mogelijk na betaling van de advertentiekosten.
  • De advertentiekosten gelden voor 1 jaar, behoudens anders vermeld.
  • Mooigezondgids.nl kent geen opzegtermijn. Na 1 jaar wordt de dienstverlening automatisch beeindigd. Wel wordt u voor het verstrijken van het jaar een factuur gestuurd voor eventuele verlenging van 1 jaar.
  • Indien adverteerders tussentijds geen gebruik meer wensen te maken van de diensten van Mooigezondgids.nl kunnen ze dit per e-mail kenbaar maken. Er vindt geen teruggave plaats van de advertentiekosten.