Depressie, wat nu?

Sommige mensen hebben in de herfst en de winter te maken met stemmingswisselingen, wat in ernstige gevallen kan leiden tot een depressie. Er zijn mensen die dan heel moe zijn, geen zin hebben om wat te ondernemen en de hele dag in bed blijven liggen. Sommige mensen komen er alleen niet doorheen en hebben hulp en medicatie nodig. Je komt in een bepaalde cyclus. Ook op denkgebied. Je wil vaak wel wat doen, maar het lukt niet. Dat maakt het lastig. Anderen zien aan de buitenkant niet altijd wat er gaande is en begrijpen het dan ook niet. Mensen met een depressie praten er vaak niet over, ze schamen zich of hebben niet de energie om het anderen uit te leggen. Het is beter om er wel over te praten, zodat anderen het kunnen begrijpen. Een depressie is vaak een verborgen ernstige ziekte, ernstig voor degene met de depressie maar ook voor zijn omgeving. De mensen uit de directe omgeving die ervan op de hoogte zijn willen wel helpen maar weten niet op welke manier.

Aanpak

Een depressie is voor diegene zelf maar ook voor de omgeving erg lastig. Je hebt geen idee hoe de dag gaat beginnen. Het is iedere keer weer een verrassing. Omgaan met depressies en angsten kan daarom erg lastig zijn. Daarom is professionele hulp nodig. Je kunt daarbij denken aan hulp in de vorm van medicatie of in de vorm van therapie/praten. Inzicht krijgen in eigen gedrag is belangrijk, dat is niet eenvoudig. Het kost vaak veel tijd en veranderingen hebben weer een grote impact op iemand. Het heeft daarom tijd nodig, voor diegene met een depressie maar ook voor de mensen in zijn omgeving. Omgaan met depressies en angsten vraagt veel geduld van alle betrokkenen en veel moed.